Modern Güvercin Sporunda Beslenme

Modern Güvercin Sporunda Beslenme İyi beslenme, esas olarak güvercinlerin ihtiyaçlarına cevap vermekten ibarettir. Bu ihtiyaçlar, esas olarak, hava şartlarının oynadığı rol de dahil olmak üzere, güvercinler üzerindeki yük tarafından belirlenir. Gençleri yetiştiren güvercinler, dürüstlükteki güvercinlerden çok daha yüksek protein gereksinimine sahiptir. Haftada 700 km'ye kadar artan mesafelerle yarışan güvercinler, sadece sprint yarışları yapan ya da iki haftada yarışan kuşlardan çok daha yüksek bir enerji gereksinimine sahiptir. Yüke ilişkin ek bir faktör hava koşullarıdır. Soğuk olduğunda kuşlar, ılık havaya göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Kuşlar sık ​​sık kafa rüzgarlarıyla uğraşmak zorunda kaldıklarında, kuyruk rüzgarlı yarışlardan çok daha fazla enerji gerektirirler. Kısacası: Güvercinlerin ihtiyaçları, yüke bağlı olarak değişmektedir ve uygun şekilde hareket etmesi meraklıya bağlıdır. Güvercinlerimize verdiğimiz karışımlar, güvercinlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dengelenmelidir. Güvercin karışımları kabaca üç temel besin maddesinden oluşur: karbonhidratlar (şekerler ve nişasta), proteinler ve yağlar. Güvercinlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar arasındaki ilişki değişir. En büyük pay daima karbonhidratlardan oluşur. Bir ıslah karışımının nispeten yüksek bir protein yüzdesine sahip olması gerekirken, bir yarıştan önceki son günlerde bir karışımın nispeten yüksek bir yağ içeriği içermesi gerekir. Dengenin ucu, güvercinlerin ihtiyaçlarına dayanır ve kompozisyonu değiştirerek sağlanır. Güvercinlerimize verdiğimiz karışımlar, güvercinlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dengelenmelidir. Güvercin karışımları kabaca üç temel besin maddesinden oluşur: karbonhidratlar (şekerler ve nişasta), proteinler ve yağlar. Güvercinlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar arasındaki ilişki değişir. En büyük pay daima karbonhidratlardan oluşur. Bir ıslah karışımının nispeten yüksek bir protein yüzdesine sahip olması gerekirken, bir yarıştan önceki son günlerde bir karışımın nispeten yüksek bir yağ içeriği içermesi gerekir. Dengenin ucu, güvercinlerin ihtiyaçlarına dayanır ve kompozisyonu değiştirerek sağlanır. Güvercinlerimize verdiğimiz karışımlar, güvercinlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dengelenmelidir. Güvercin karışımları kabaca üç temel besin maddesinden oluşur: karbonhidratlar (şekerler ve nişasta), proteinler ve yağlar. Güvercinlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar arasındaki ilişki değişir. En büyük pay daima karbonhidratlardan oluşur. Bir ıslah karışımının nispeten yüksek bir protein yüzdesine sahip olması gerekirken, bir yarıştan önceki son günlerde bir karışımın nispeten yüksek bir yağ içeriği içermesi gerekir. Dengenin ucu, güvercinlerin ihtiyaçlarına dayanır ve kompozisyonu değiştirerek sağlanır. Güvercinlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar arasındaki ilişki değişir. En büyük pay daima karbonhidratlardan oluşur. Bir ıslah karışımının nispeten yüksek bir protein yüzdesine sahip olması gerekirken, bir yarıştan önceki son günlerde bir karışımın nispeten yüksek bir yağ içeriği içermesi gerekir. Dengenin ucu, güvercinlerin ihtiyaçlarına dayanır ve kompozisyonu değiştirerek sağlanır. Güvercinlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar arasındaki ilişki değişir. En büyük pay daima karbonhidratlardan oluşur. Bir ıslah karışımının nispeten yüksek bir protein yüzdesine sahip olması gerekirken, bir yarıştan önceki son günlerde bir karışımın nispeten yüksek bir yağ içeriği içermesi gerekir. Dengenin ucu, güvercinlerin ihtiyaçlarına dayanır ve kompozisyonu değiştirerek sağlanır. Nutrition in modern pigeon sport As already cited in the introduction, good nutrition is mainly a matter of addressing the needs of the pigeons. These needs are mainly determined by the burden on the pigeons, including the role played by weather conditions. Pigeons rearing youngsters have much higher protein requirements than pigeons that are on widowhood. Pigeons that are raced weekly with increasing distances up to 700 km have a much higher energy requirement than birds that only race sprint races or birds that are raced bi-weekly. An additional factor in respect of the burden are the weather conditions. When it is cold the birds need more energy than when it is warm weather. When the birds frequently have to deal with headwinds, they require a lot more energy than in races with tail winds. In short: the needs of the pigeons vary depending on the burden and it is up to the fancier to act adequately. The mixtures that we give to our pigeons must be balanced in such a way that they are responsive to the needs of the pigeons. Pigeon mixes consist roughly from three primary nutrients: carbohydrates (sugars & starch), proteins and fats. Depending on the needs of the pigeons, the relationship between carbohydrates, proteins and fats vary. The largest share is always formed by carbohydrates. A breeding mixture must have a relatively high protein percentage, while a mixture for the last days before a race should contain a relatively high fat content. The tip of the balance is based on the needs of the pigeons and is accomplished by varying the composition. Kaynak : http://www.beyersbelgium.be/en/beyers/nutrition-in-modern-pigeon-sport/